Proje Geliştirme

Proje Geliştirme Çalışma Grubu

Proje Geliştirme Çalışma Grubu, gönüllülük alanında kapasite iyileştirme projelerini geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi hedefler. Grup, proje fikirlerini toplar ve önceliklendirir, fon kaynaklarını araştırır ve belirler, proje ortaklıkları ve işbirlikleri geliştirir. Ayrıca, proje yazımı ve başvuru süreçlerini yönetir, projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için mekanizmalar kurar. Böylece, gönüllülük alanında etkili ve sürdürülebilir projeler oluşturur ve uygular.

Çalışma Grubu Üyeleri
 
Etkinlik ve Çıktılar
Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by