Kapasite Geliştirme

Gönüllülük Alanında Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu

Gönüllülük Alanında Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu, kuruluşların gönüllü yönetim kapasitelerini geliştirmeyi, gönüllülerin yetkinliklerini artırmayı ve gönüllülük ekosistemini güçlendirmeyi hedefler. Grup, eğitim ihtiyaçlarını belirler, eğitim programları ve materyaller geliştirir, atölye ve seminerler düzenler. Ayrıca, gönüllü politikaları üzerine çalışmalar yaparak, mentorluk ve koçluk programları oluşturur ve gönüllülük deneyimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar.

Çalışma Grubu Üyeleri
 
Etkinlik ve Çıktılar
Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by