Gönüllülük Mevzuatı

Gönüllülük Mevzuatı Çalışma Grubu

Gönüllülük Mevzuatı Çalışma Grubu, gönüllülük faaliyetlerine ilişkin yasal çerçeveyi analiz eder ve geliştirmeyi hedefler. Grup, mevcut mevzuatı değerlendirir, yeni yasa ve düzenleme önerileri geliştirir, gönüllü hakları ve sorumlulukları konusunda rehberler oluşturur. Ayrıca, hukuki danışmanlık hizmetleri sunar ve mevzuatın yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması için çalışmalar yapar.

Çalışma Grubu Üyeleri
 
Etkinlik ve Çıktılar
Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by