Çalışma Grupları

Hangi Alanlarda Çalışırız

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), gönüllülük alanındaki faaliyetlerini altı tematik çalışma grubu aracılığıyla yürütmektedir. Bu gruplar, gönüllülük alanında kapasite geliştirme, Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri, gönüllülük mevzuatı, proje geliştirme, çalışma usulleri belgesi ve iletişim olmak üzere çeşitli alanlara odaklanmaktadır. Her bir çalışma grubu, ilgili konularda stratejiler geliştirmek, eğitim programları ve materyalleri hazırlamak, politika önerileri oluşturmak, proje fikirlerini hayata geçirmek, etkinlikler düzenlemek ve iletişim faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Çalışma grupları, UGK üyeleri ve paydaşları arasında koordinasyonu sağlayarak gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı ve geliştirmeyi hedefler.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by