UGK Hakkında

Biz Kimiz

Biz Kimiz

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organıdır. Komite alandaki aktörleri gönüllülüğün tanınması gibi ortak bir amaç doğrultusunda bir araya getirerek, bu aktorler ve diger paydaslar arasinda işbirliğini destekler.

Hedefler

Ulusal Gönüllülük Komitesi aşağıdaki hedeflere ulaşmak için çalışır:

 • Toplumun her kesiminde gönüllü katılımın arttırılmasına ve gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.
 • Gönüllülüğü destekleyecek politikaların oluşturulmasına ve yasal çerçevenin iyileştirilmesine katkı sağlamak.
 • Gönüllülüğe ilişkin görünürlüğün, toplumsal farkındalığın ve desteğin artırılmasına katkı sağlamak.
 • Gönüllülerin çalışma koşullarının, gönüllülerin hakları doğrultusunda iyileştirilmesine katkı sağlamak.
 • Gönüllülük alanında faaliyet gösteren aktörlerin gönüllülerle çalışma kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlamak.
 • Gönüllülük alanında sektörler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Gönüllülük alanında veri toplanmasını, araştırma yapılmasını, yayın hazırlanmasını ve bu amaç doğrultusunda farklı paydaşların işbirliği yapmasını teşvik etmek.

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu, Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin stratejik kararlarını alan ve uygulamalarını yöneten en üst düzey organdır. Kurul, iki yıllık dönemler için seçilen gönüllülük alanında deneyimli en fazla 12 üyeden oluşur ve üyelerin %50’sinin sivil toplum kuruluşudur. Gönüllülük politikalarını belirler ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlar. Ayrıca, Genel Kurul’un belirlediği stratejik önceliklere göre çalışma gruplarını koordine eder ve komitenin hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunur.

Yürütme Kurulu Üyesi Kurumlar:

 • Bilim Kahramanları Derneği
 • Gönüllü Hikayeleri
 • İnno Derneği (INNO)
 • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)
 • İhtiyaç Haritası
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
 • Uluslararası Çalışma Derneği (ILA)
 • Yaşar Üniversitesi

Sekreterya

Sekretarya, Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin günlük işleyişini ve stratejik planlarını yürüten birimdir. Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarını organize eder, gündem hazırlar, toplantı notlarını yayımlar ve üyelik başvurularını değerlendirir. Ayrıca, komitenin irtibat ve iletişim sorumluluğunu üstlenir, komitenin kararlarını ve faaliyetlerini tüm üyelere ileterek, Komite çalışmalarının düzenli ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

2024 – 2026 Dönemi Ulusal Gönüllülük Komitesi Sekretarya görevini yürüten üyeler

 • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)
 • Uluslararası Çalışma Derneği (ILA)
 • Yaşar Üniversitesi’dir.

Tarihçe

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), 2012 yılında Birleşmiş Milletler Gönüllüleri’nin girişimleri ile kurulma sürecine başladı. Bu girişim kapsamında, çevre, gençlik, kalkınma, cinsiyet, araştırma, özel sektör ve hükümet gibi farklı alanları temsil eden 30’un üzerinde kurum sürece dahil oldu. Bu süreçte üç ayrı toplantı/çalıştay düzenlenerek komitenin temelleri atıldı. Kurucu Üyeler, herkese açık bir başvuru süreci sonucunda ve kısıtlı sayıdaki STK’ların bulunduğu bir istişare sürecinin ardından belirlendi.

Girişim sürecinde belirlenen genel hedefler: Gönüllülüğün topluma katkılarının fark edilmesi, gönüllülüğün, politikalara, stratejilere ve programlara dahil edilmesi ve gönüllü katılımların güçlenip çeşitlilik kazanmasıydı.
Bu hedefler doğrultusunda UGK, gönüllülük alanında kamu ve sivil toplum arasındaki işbirliğini pekiştiren önemli bir aktör haline geldi. Kamu kuruluşlarına stratejik hususlarda danışmanlık yaparken, lokal kuruluşlarla da işbirliğini artırdı. Uluslararası açılımlar da UGK’nın bir diğer başarısıdır. Komite Çin, Belçika, Slovenya ve Kosova başta olmak üzere birçok uluslararası toplantıya katılarak işbirliğini güçlendirdi.

UGK, kurulduğu 2013 yılından bügüne Türkiye’de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlamalarında ana aktörlerden biridir. Bu hafta boyunca ve yıl içinde düzenlediği etkinliklerle, alanın önemli simalarını gönüllüler ve gönüllü kuruluşlarla buluşturmayı başarmıştır.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by