Proje Geliştirme Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

28 Haziran 2024

Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin Proje Geliştirme Alt Çalışma Grubu, ilk toplantısını 28 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda, proje geliştirme süreçleri, fon kaynaklarının belirlenmesi ve hibe başvuruları konularında stratejiler belirlendi. Üyeler arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması, proje konsorsiyumları oluşturulması ve kaynak yaratma süreçlerinin etkinleştirilmesi amacıyla çeşitli öneriler tartışıldı.

Toplantıda ayrıca, geçmişte yürütülen projelerden elde edilen deneyimlerin değerlendirilmesi ve gelecekteki projeler için ihtiyaç analizlerinin yapılması kararlaştırıldı. Proje geliştirme süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için dijital araçlar ve formlar kullanılacak. Ayrıca, eğitim ve gönüllü temini gibi konuların projelendirilmesi ve bu projelerin hayata geçirilmesi için çalışma grubu üyeleri arasında is plani yapıldı. Bir sonraki toplantının tarihi ve gündemi belirlendi.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by