Ulusal Gönüllülük Komitesi Değerlendirme Toplantısı

30 Ocak 2015

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), 30 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ev sahipliğinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, UNV, ÇASGEM, Greenpeace, Hayat Sende Gençlik Akademisi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Ulusal Ajansı, Türkiye Gençlik Federasyonu, TÜRKİAD, AFAD ve Carma gibi kuruluşlardan toplam 16 üye katıldı.

Toplantının ana gündemi, 2014 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve 2015 yılı için planlanan etkinliklerin belirlenmesi oldu. UGK üyeleri, 2014 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını gözden geçirerek, güçlü ve zayıf yönlerini tartıştı. 2015 yılı için stratejik eylem planı oluşturuldu ve komitenin etkinliğini artırmak adına atılacak adımlar belirlendi.

Toplantının açılışında, 2014 yılına dair faaliyet sonuçları ele alındı ve önceki toplantılarda alınan kararların ne ölçüde uygulandığı değerlendirildi. Katılımcılar, UGK’nın 2015 yılı eylem planı çerçevesinde hangi projelere öncelik verilmesi gerektiği üzerinde durdu. Gönüllülük alanında yaşanan sorunlar ve yasal mevzuattan kaynaklı belirsizliklerin çözümü için yapılacak çalışmalar tartışıldı.

UGK, 2015 yılı için belirlenen hedefler doğrultusunda çeşitli alt çalışma grupları oluşturdu. Bu gruplar, gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, gönüllü haklarının iyileştirilmesi ve gönüllülükle ilgili yasal çerçevenin geliştirilmesi gibi konular üzerinde çalışacak. Ayrıca, komitenin görünürlüğünü artırmak ve daha fazla gönüllüye ulaşmak amacıyla sosyal medya ve web sitesi yönetimi gibi iletişim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Bir sonraki UGK toplantısının 8 Mayıs 2015 tarihinde AÇEV ev sahipliğinde İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. UGK, 2015 yılı boyunca gönüllülük bilincini artırmak ve toplumsal farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Toplantı, UGK üyelerinin işbirliği içinde gönüllülük faaliyetlerini daha etkili ve sürdürülebilir kılmak için belirlediği stratejiler ve alınan kararlarla sona erdi.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by