Ulusal Gönüllülük Komitesi Değerlendirme Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

8 Mayıs 2015

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ev sahipliğinde, 8 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK) bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, tanışma ve AÇEV hakkında kısa bir bilgilendirme ile başladı, ardından gündem paylaşıldı.

Toplantıda kamuda gönüllülük işi ile ilgili birimlerin bir araya getirilmesi için AFAD öncülüğünde bir komite kurulması ve bir çalıştay düzenlenmesi tartışıldı. Toplantı gündemlerine “duyurular” bölümünün eklenmesi önerisi getirildi ve üye olmayan kurumların bazı toplantılara gözlemci olarak katılması konusu değerlendirildi.

Toplantıda, gönüllülüğe dair yasal çerçevenin belirlenmesi için Barolar Birliği’nden destek alınması gerektiği ve vaka sunumlarının yapılması gerektiği belirtildi. AFAD, 15 Haziran 2015 itibariyle başlatacağı pilot çalışma kapsamında bir akreditasyon sistemi geliştirdiğini ve akredite olmayan STK’larla çalışılmayacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca, Türkiye’de yasada “gönüllü” tanımının olmaması nedeniyle yurt dışından gelen gönüllülere vize verilemediği ve bu sorunun çözülmesi için Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Uygulama Merkezi (Bilgi Üniversitesi) ve TÜSEV’den destek alınması gerektiği ifade edildi. UGK’yı tanıtan ve gönüllülüğü teşvik eden bir video hazırlanması önerildi, bu konuda TEGV’den destek alınabileceği belirtildi.

Toplantıda, daha önce belirlenen ve devam eden faaliyetlerin durumu hakkında bilgi alışverişi yapıldı ve ilgili faaliyetlerin son durumu değerlendirildi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarının yürütülmesinde iki üyenin aktif olması ve her üyenin ayda iki kez paylaşım yapması önerildi.

Öğleden sonraki bölümde “Gönüllülükte Sürdürülebilirlik” kavramı tartışıldı. STK’lar gönüllü motivasyonunu sağlama konusundaki stratejilerini ve deneyimlerini paylaştı. Bu tartışmanın her toplantıda 1 saat süreyle yapılmasına karar verildi.

Bir sonraki UGK toplantısının planlaması yapıldı ve bu toplantının “Gönüllülükte Sürdürülebilirlik” konusuna odaklanacağı belirtildi.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by