UGK, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Düzenlediği Çalıştayda Gönüllülük Oturumuna Katıldı

13 Ocak 2016

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 13 Ocak 2015 tarihinde “Strateji Üreten Düşünce Kuruluşları Çalıştayı” kapsamında gönüllülük oturumu gerçekleştirildi. Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), çalıştayda gönüllülük oturumuna katılarak komite üyeleri adına katkı sundu.

Çalıştay, “Gönüllülük, Katılım ve Değerler” başlıkları altında farklı oturumlarla gerçekleştirildi. UGK, gönüllülük oturumunda kavramsal çerçeve, Türkiye’de gönüllülük çalışmalarının durumu, Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nde gönüllülük, gönüllülük çalışmalarında STK’ların rolü, Türk dış politikasında gönüllülük faaliyetlerinin rolü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gönüllülük çalışmaları, gönüllülük çalışmalarının gencin gelişiminde oynadığı rol, uluslararası belgeler ve iyi uygulama örnekleri konularında bilgi paylaşımında bulundu.

Çalıştayın amacı, gençlik ve spor alanında ortak bir anlayış ve vizyon ile politika ve hedeflere ulaşmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların hizmet ve faaliyetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktı. Bu kapsamda, UGK gönüllülüğün yasal çerçevesi ve gönüllülük çalışmalarının yaygınlaştırılması konularında önerilerini sundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştay, çeşitli oturumlar ve grup çalışmaları ile devam etti. UGK’nın katkıları, gönüllülüğün daha etkin bir şekilde desteklenmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bulundu. Çalıştay sonunda yapılan genel değerlendirme ve kapanış oturumunda, tüm katılımcılar gönüllülük konusundaki işbirliği ve ortak çalışmalara devam etme kararı aldı.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by