Ulusal Gönüllülük Komitesi Genel Kurul Toplantısı

24 Nisan 2024

Ulusal Gönüllülük Komitesi Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – TEGV ev sahipliğinde yüz yüze ve çevrimiçi ortamlarda eş zamanlı gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantının ilk bölümünde, UGK Çalışma Usulleri Belgesi sunuldu ve yeni Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi, fiziksel ve dijital oy verme yöntemleriyle gerçekleştirildi. Ardından, alt çalışma gruplarının oluşturulması ve üyelik sürecinin gözden geçirilmesi konuları ele alındı. Mevcut üyelik listeleri incelendi ve yeni üye başvuruları değerlendirildi.

Toplantının ikinci bölümünde ise UGK’nın kendini toparlaması ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi üzerine görüşmeler yapıldı. Üye kuruluşlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, serbest kursların düzenlenmesi ve gönüllülük çalışmalarının teşvik edilmesi gibi konular masaya yatırıldı. Ayrıca, 5 Aralık Programı için hedeflerin ve fikirlerin tartışıldığı bir oturum gerçekleştirildi. Toplantı, gönüllülük alanında önemli adımların atılması ve sektördeki işbirliğinin artırılması adına verimli bir platform sağladı.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by