Ulusal Gönüllülük Komitesi Toplantısı TÜSEV Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

15 Nisan 2016

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), 15 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Karaköy Minerva Han’da, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ev sahipliğinde ve moderasyonunda yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, 14 üye kuruluştan 21 temsilci katıldı.

Toplantıda, 29 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıdan bu yana daimi sekretaryanın UGK adına yaptığı çalışmalar tanıtıldı ve kaydedilen gelişmeler aktarıldı. Daimi sekretarya, üye kuruluşlardan irade beyanlarının toplanması, yeni Yürütme Kurulu’nun belirlenmesi ve yeni üye başvurularının değerlendirilmesi gibi konulara odaklandı.

UGK çalışma usulleri belgesinde bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, 2 yıllık dönem için seçilen Yürütme Kurulu’nun her iki yılda bir irade belgesi yenilemesi ve daimi sekretaryanın 3 kurumdan oluşarak 2 sene süreyle görevde kalması kararlaştırıldı.

Toplantıda, yeni üyelik başvuruları değerlendirildi ve UGK iletişim çalışmalarına da değinildi. UGK web sitesinin güncellenmesi, sosyal medya hesaplarının daha aktif kullanılması ve online kütüphane oluşturulması konularında kararlar alındı. Ayrıca, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri için bir komite oluşturulmasına karar verildi.

Toplantıda, gönüllülerin sigortalanması konusunun ele alınacağı 30 Eylül 2016 tarihli toplantı için hazırlıklara başlandığı belirtildi. Toplantıda gönüllülerin yasal statüleri ve taahhütnamelerin geçerliliği gibi konular da görüşüldü.

TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen tarafından gönüllülük ve yasal mevzuat konularında bir sunum yapıldı. Toplantının sonunda, UGK’nın gönüllülük tanımını ve prensiplerini belirleyerek kanun yapıcılarla iletişime geçilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Başbakanlık’a gönderilmek üzere gönüllülüğün ne olduğunu anlatan bir mektup yazılması kararlaştırıldı.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by