Ulusal Gönüllülük Komitesi Strateji Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

11 Şubat 2014

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV), sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörden 21 farklı kuruluşun temsilcilerinden oluşan Ulusal Gönüllülük Komitesi, 2014 yılı toplantılarının ilkini 11 Şubat 2014 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirdi.

Toplantıda, komitenin 2014 yılı eylem planı ve iletişim stratejileri üzerinde çalışıldı. Üyeler, gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve etkisinin artırılması için atılacak adımları tartıştı. UNV temsilcileri, toplantıda 2015 sonrası Kalkınma Gündemi’nin ikinci ulusal danışma sürecini ve bu süreçte gönüllülüğün nasıl daha etkin bir şekilde dahil edilebileceğini anlattı. Ayrıca, UNV’nin diğer BM ajanslarıyla işbirliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar ve stratejik hedefleri hakkında bilgi verildi.

Toplantıda alınan kararlar arasında, yeni üye alımı ve kapasite geliştirme, iletişim faaliyetlerinin artırılması, online çalışma ortamının oluşturulması ve sosyal medya varlığının güçlendirilmesi gibi konular yer aldı. Ayrıca, bir sonraki toplantının 17-18 Nisan 2014 tarihlerinde Samsun’da Sosyal İnovasyon Merkezi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

Bu toplantı, Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin gönüllülük alanındaki faaliyetlerini daha da ileriye taşıma ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi. Toplantıya katılan tüm üyeler, gönüllülük çalışmalarının etkinliğini artırmak için işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by