Türkiye’nin ilk Ulusal Gönüllülük Komitesi Kuruldu

24 Nisan 2013

Türkiye’de, 24 Nisan 2013 tarihinde gönüllülük adına önemli bir adım atıldı. 22 katılımcı, Türkiye’de bir ilk olacak Ulusal Gönüllülük Komitesi’ni kurmak için Ankara’da bir araya geldi. Komite, gönüllülüğün tanınmasını, güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organı olarak hareket edecek.

Komite şu an için eğitim, gençlik, çevre ve kalkınma gibi farklı tematik alanları kapsayan, sivil toplum, kamu kuruluşları ve BM’yi temsil eden 17 kurum ve 5 bireysel üyeden oluşmaktadır. Komite üyelerinin çeşitliliği, gönüllülüğün, tüm sektörler ve toplumun her kesimini kapsayan doğasını yansıtmak niyetindedir. 

2012 yılında, Komite’nin kuruluş çalışmalarını başlatan Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı Yöneticisi Ulla Gronlund, komitenin kuruluşu ile ilgili olarak “İşbirlikçi bir komite kurmanın tam zamanıydı. Gönüllük alanında, işbirliği ile ele alınması gereken birçok ortak zorluk mevcut. Gönüllülüğün, sivil katılımın önemli bir parçası olduğu fikrini paylaşmaktayız. Toplumun tüm bireyleri kendi yaşamlarına, yakın çevrelerine ve genel olarak topluma olumlu yönde katkı sağlayabilirler. Bu komite, gönüllülüğün gelişebileceği bir ortam yaratmaya destek olacak ” açıklamasını yaptı. 

Gönüllülük alanında kurulan ilk işbirlikçi komite olan Ulusal Gönüllülük Komitesi, vatandaşlar ve politika yapıcılar nezdindeki gönüllülük ve onun bireyler ve toplumların refahı adına yaptığı katkılar konusunda farkındalık arttırmakta önemli bir rol oynayacaktır.

Sosyal İnovasyon Merkezi’nden Suat Özcağdaş, gönüllülüğe ülke çapında önem gösterilmesi gerektiğini vurgularken şöyle ekledi ; “Gönüllülük, ilerlemenin sadece ekonomik getiriler ile ölçülemez olduğunu kabul eden herhangi bir stratejinin önemli bir bileşenidir. Bu tür kalkınma stratejileri, insanın yalnızca kişisel çıkarlar ile değil ancak derinden gelen değerler ve inançlar ile motive olduğunu kabul eder.’’

Önümüzdeki aylarda, komite, kendi iç işleyişini ve önümüzdeki birkaç yıl için stratejik planını geliştirmeye konsantre olacak. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nden Hatice Kapusuz, komite’ye katılmak isteyenleri şu sözlerle davet ediyor; “Herkesin dahil olduğu bir organ olmak istiyoruz bu nedenle katılmak isteyen diğer organizasyonlar için birkaç boş koltuk ayırdık. Katılmak isteyenler, Haziran ayına kadar başvurularını yapabilirler’’.

Ulusal Gönüllülük Komitesi kurucu üyeleri:

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği , Türk Kızılayı Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), TEMA Türiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı , Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Sosyal İnovasyon Merkezi, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Kırıkkaleli İşadamları ve Yöneticiler Derneği  (TÜRKİAD),  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Ulusal Ajansi, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri ve Aydın Çetin, A. Duygu Fendal, Hülya Denizalp, Gelnta  Achmetoglou, Timur Timothy Tiryaki

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by