Dünya Gönüllüler Günü Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

27 Haziran 2024

Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin Dünya Gönüllüler Günü Alt Çalışma Grubu, ilk toplantısını 27 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda, etkinlik planlaması, farkındalık artırma stratejileri ve gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Ayrıca, etkinliklerin düzenlenmesi ve sosyal medya kampanyaları için öneriler toplandı.

Toplantıda, Dünya Gönüllüler Günü için planlanan etkinliklerin UGK üyeleri arasında koordinasyonunun sağlanması ve bu etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı. Etkinliklerin tanıtımı ve katılımın artırılması için medya ve iletişim stratejileri üzerinde duruldu. Bir sonraki toplantının tarihi ve gündemi belirlendi.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by