Ulusal Gönüllülük Komitesi Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

31 Ekim 2016

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), 31 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da IBM Plaza’da Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ve Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM) moderasyonunda yılın dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, 17 üye ve 1 aday kuruluşu temsilen 34 temsilci katıldı.

Toplantıda, UGK web sitesi ile ilgili bilgi verilerek, öneriler alındı. Komite üyelerinin herhangi bir kurumsal ayrım ve sınıflama olmaksızın yazılmasına karar verildi. Web sitesinde yayınlanacak rapor-araştırma başlıklarında mutlaka çalışmanın künye ve kaynağının belirtilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, web sitesinin İngilizce versiyonunun da hazırlanmasına karar verildi.

Gönüllülük anketi desteği sebebiyle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) UGK adına teşekkür yazısı hazırlanmasına karar verildi. Ayrıca, Gönüllü Yönetişim Listesi’nin mevcut haliyle kullanılmasına ve önerilerin 4 Kasım tarihine kadar iletilebileceğine karar verildi.

Toplantıda, Bilim Kahramanları Derneği ve Alternatif Yaşam Derneği’nin üyelik başvuruları oylanarak kabul edildi. Gönüllü Yasal Mevzuatı konusunda çalışan alt çalışma grubu sunumlarını gerçekleştirerek, ortak bir gönüllülük tanımı hazırlanması ve uluslararası örneklerin incelenerek “Davranış İlkeleri” hazırlanması üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, kurumların gönüllülük ile ilgili ihtiyaç ve sorunlarını belirtebilecekleri bir kontrol listesi hazırlanmasına karar verildi.

Dünya Gönüllüler Günü saha uygulamaları ve etkinlik içerikleri hakkında da detaylı görüşmeler yapıldı. Saha çalışma grubu, mevcut durum hakkında bilgi verirken, sosyal medya üzerinden yürütülecek oyun komite tarafından kabul edildi. Etkinlik maliyetlerinin hesaplanarak üyeler tarafından eşit şekilde ödenmesine ve hazırlanan görsel ve malzemelerin sorumlu STK’lara gönderilmesine karar verildi.

Basın çalışma grubu, Dünya Gönüllüler Günü için hazırlıklarını sundu. Basın mensuplarıyla bir kahvaltı organizasyonu yapılması ve TV programlarına konuk olunması konularında planlar yapıldı. Toplantının 28 veya 29 Kasım tarihlerinde gerçekleşmesi planlanmakta olup, UNV de bu toplantıya katılım sağlayacak.

Yeni dönem toplantı tarihleri ve ev sahibi kuruluşlar da belirlendi. 27 Ocak 2017 tarihinde TURMEPA, Nisan ayında HABİTAT, Eylül ayında BKD&AYDER ve Ekim ayında TEGV&TOG ev sahipliğinde toplantılar düzenlenecek.

Toplantı, UGK üyelerinin işbirliği içinde gönüllülük faaliyetlerini daha etkili ve sürdürülebilir kılmak için belirlediği stratejiler ve alınan kararlarla sona erdi.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by