Yuva Derneği

UVA, 2010 yılında Erdem Vardar ve Özge Sönmez tarafından, dünyayı değiştirmek, onu daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir bir yer yapmak ve tüm canlılar için bir yuva olarak kalmasını sağlamak gayesi ve tutkusuyla kuruldu.

– Ulusal ve küresel düzeyde yapılan savunuculuk çalışmaları ancak yerel bilinç düzeyi yükseldiğinde yeterli ve sürekli desteği bulabilir ve başarıya ulaşabilir,
– Sürdürülebilir, eşit ve adil bir yaşamı tabandan gelen güçlü bir çevre ve insan hakları hareketi kurabilir,
– İnsanların harekete geçebilmesi için asgari bir geçim düzeyine erişmesi ve yoksulluktan kurtulması gerekir,
– Dünya vatandaşlarının sayısı kritik kitleye ulaştığında, insanlar arasındaki ve doğa ve insan arasındaki barış da gerçekleşecektir.

https://www.yuva.org.tr/