Biz Kimiz?

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organıdır. 2013 Yılı Mayıs ayında kurulmuştur.

Gönüllülüğün tanınması gibi ortak bir amaç doğrultusunda gönüllülük alanındaki aktörleri bir araya getirerek, işbirliğini desteklemeyi ilke edinmiş bir bir organdır.

Komitenin daimi sekreteri Birleşmiş Milletler Gönüllüleri’dir.( UNV ) Her yıl komite üyeleri arasındaki STK yöneticileri tarafından Genel Sekreterlik belirlenir ve daimi hedef ile amaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülür.