Gönüllülük ve gönüllü eylem, sivil toplumun önemli bir parçası olup, barış ve sürdürülebilir kalkınma, homojen toplumlar ve sosyal adalet konularına önemli katkılarda bulunmaktadır. Gönüllülük, bir bütün olarak toplumun bireylerine kendi hayatlarını ve ülkelerinin geleceğini etkileme imkanı sunan bir araçtır.

Gönüllülüğün gelişimi için, toplumdaki tüm sektör paydaşlarının etkili işbirliği gereklidir. Ortak çabalar sayesinde, gönüllülük için elverişli ortam sağlanabilir.

Komitemiz üyesi olan ve burada sizinle tanıştırdığımız Dernek, Vakıf ve kuruşlar ile bireysel üyelerimiz, paydaşlar ile işbirliği içinde bir Ulusal Gönüllülük Komitesi kurmak ve bu komitenin oluşturulması yolu ile birbirlerinin görev ve yetkilerine saygı duyarak, açıkça tanımlanmış amaç ve hedefleri ile Türkiye’de gönüllülüğü teşvik edici ortak bir amaca yönelik çalışma niyetinde olduğunu taahhüt ederler.