Özel Sektör Gönüllüleri Derneği – ÖSGD

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Kurumsal Gönüllülük Programları’nı yapılandırmak ve proje uygulamak konusundaki uzmanlığını özel sektör ile paylaşmaktadır. Derneğin ana hedefi, şirketlerde gönüllülüğün sürdürülebilir ve sistematik bir çerçevede yürütülmesi, bütün çalışanların hayatlarına dokunmasıdır.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), 2002 yılında kurulmuş, 2003 Temmuz ayında düzenlenen lansman toplantısı ile faaliyetlerine başlamıştır.

ÖSGD, ilgili birimler ile görüşerek özel şirketleri uygun sosyal sorumluluk projelerine yönlendirip, kuruma özel projeler geliştirerek şirketlerin ve çalışanların topluma katkıda bulunmalarını sağlamaktadır. Bu amaçla Özel Sektör Gönüllüler Derneği, pek çok sivil toplum örgütü ve şirket arasında köprü görevini de üstlenmektedir.

www.osgd.org