İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STÇM),
Türkiye’de ve dünyada sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmayı, bu gelişimin sosyal,
ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, yayın, eğitim ve
dokümantasyon çalışmaları yapmayı, ilgili resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
içinde çalışmayı ve sivil toplum ile ilgili alanlarda bilgi birikimi sürecinde aktif olarak yer
almayı amaçlamaktadır.


Türkiye’de bir üniversite bünyesinde sivil toplum alanına yönelik kurulan ilk yapı olan STK
Eğitim ve Araştırma Birimi, çoğulcu demokraside sivil toplum kuruluşlarının rolünün
güçlendirilmesine ve STK’ların etkin çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu
amacın ardında STK’ların, özellikle de taban örgütlenmelerinin, katılımcı bir demokrasinin
kurulmasında kilit paydaşlar oldukları görüşü yatmaktadır.

http://stcm.bilgi.edu.tr/