Gönüllü Hizmetler Derneği

GENÇTUR, amacı gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimlerine  destek olacak her türlü etkinliğe en uygun koşullarda katılmaları  için olanaklar geliştirmek, var olan olanaklara en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak olan bir sosyal girişimdir.

GENÇTUR, 1959 yılında Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarını Teşvik Derneği adıyla kurulan  ve 70’li yıllara gelindiğinde Gönüllü Hizmetler Derneği(GHD) olarak  çalışmalarını sürdüren oluşumun devamıdır.

1.Dünya Savaşı’nın yıkmış olduğu Avrupa’da ortaya atılan ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünyada yaygınlaşan “Gönüllü Hizmet” ve “Gö­nüllü Çalışma Kampları” fikri, ülkemizde 1959 yılında kurulan “Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarını Teşvik Derneği (TGÇKTD)”  ile uygulanma olanağı buldu.

Derneğin çalışmalarının Gönüllü Çalış­ma Kampları çerçevesini aşarak daha geniş bir alanı kapsaması sonucunda 1968 yılında yapılan 11. genel kurulda tüzük deği­şikliği ile adı “Türkiye Gönüllü Hizmetler Derneği” olarak değiştirildi. Ancak 1972 yılında çıkan yeni dernekler kanunu ile adı yeniden “Gönüllü Hizmetler Derneği “oldu.

Çalışan ve okuyan gençlerin “Gönüllü Hiz­met” yoluyla yurt kalkınmasında katılımcı bir rol oynamasını amaçlayan GHD, düzenlediği “Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları” ile hem bu amacına ulaşmaya çalışmakta, hem de uluslararası gençliğin küresel barış anlayışıyla yakınlaşması, birbirinin kültürünü ve yaşam tarzını tanıması, birbiri hakkındaki önyargılarını değiştirmesi için ortam hazırlamaktaydı.

O dönemdeki yasalar, dernek bünyesinde iktisadi işletme yapısı barındırmadığı için, GHD çalışmalarına maddi destek sağlamak ve  turizm sektöründe yapılmaya başlanan ticari çalışmaları yasal bir çatı altında sürdürmek  amacıyla; yurtiçi kamplar düzenleyen, yurtdışı kamplarına Türk gençlerinin katılmasını sağlayan, gelir getirmesi amacıyla uçak, tren, otobüs bileti satışları yapan ve turlar düzenleyen GHD’nin  gönüllülerinden oluşan bir grubun girişimiyle 1979 yılında GENÇTUR Turizm ve Seyahat Acentası kuruldu ve üyelik için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB’a başvuruldu. Uygulama gereği önce C grubu seyahat acentası olarak üyeliğe alınan GENÇTUR, 1981’de de her türlü turizm faaliyetini yapmaya tam yetkili olarak 1077 tescil numarası ile TÜRSAB’ın A grubu üyesi oldu.

12 Eylül 1980 yılında tüm STK’lar gibi GHD’nin de kapatılması nedeniyle  2002 yılına kadar tüm çalışmalarını GENÇTUR Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti  adı altında sürdüren GENÇTUR, 2002 yılında GENÇTUR – Gençlik Turizmi Derneği’nin kurulmasıyla  yeniden ikili bir yapıya kavuşmuş oldu.