Dernek; çalışmalarını üyelerin ve gençlerin beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar
hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, karar alma süreçlerine
katılmalarını, ulusal ve uluslararası projeler ile desteklenmelerini sağlamak, onları derneğin
faaliyetlerinden yararlandırmak ve ayrıca Eskişehir’deki dragon bot, tırmanış ve doğa
sporlarının geniş halk kitlelerine ulaşmasına yardımcı olmak şeklinde özetliyor.
 
Genç Akademi Spor Kulübü Derneği; her yıl 20-30 kişinin yenileriyle yer değiştirmesiyle 180
 kişiyi bulan aktif gönüllü üyenin katılımıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Amaçları; bireysel
ve takım sporlarına gençleri yönlendirmek, farklı eğitimlerle üniversite ve lise gençleri
arasında gönüllülük ve STK katılımı konusunda yol haritası çizmeye destek olmak.