Amacı;

  • Türkiye’de sosyal girişimciliği ve inovasyonu geliştirmek,
  • Toplumda ki dezavantajlı bireylerin sorunlarının tespiti ve çözüm odaklı programlar geliştirmek,
  • Hak temelli yaklaşım çerçevesinde gençlerin gönüllülük bilincini arttırmak ve sosyal sorumluluk becerilerini geliştirmek,
  • İstihdama yönelik katma değer üretebilmek,
  • Bireylerin sosyal hayata katılımlarını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
  • Demokratik vatandaşlık ve insan hakları bilincini geliştirmek,
  • Ve tüm bu alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası ortaklıklar kurmak, projeler üretmek ve hayata geçirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde iyi örneklerin paylaşımları ve transferlerini gerçekleştirmek.