Gençlik Servisleri Merkezi

GSM-Gençlik Servisleri Merkezi, gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını desteklemek amacıyla 1985 yılında Ankara’da kuruldu.

Türkiye’de gençlerin ve gençlik politikalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor, programlar ve projeler gerçekleştiriyoruz. Gençleri toplumsal yaşamın etkin bir parçası haline getirmeyi en önemli görevimiz olarak görüyor ve bunu gerçekleştirebilmek için de her fırsatı değerlendirmeye ve ilgili her platformda yer almaya çalışıyoruz.

GSM’nin çalışma alanları;

  • Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları
  • Gençlik Çalışmaları Eğitim Programları
  • Gençlik Değişim Programları
  • Gençlik Politikaları Gelişimi
  • Kültürlerarası Öğrenme
  • Gençlik Bilgilendirmesi
  • Hareketlilik
  • Gönüllülük

www.gsm.org.tr