Kuruluş; Şubat 2019 tarihinde yasal olarak kurulan Fark Edenler Derneği’nin arka planında , mimar, oyuncu, mühendis, psikolog, reklamcı, sivil alan çalışanı, öğretmen ve akademisyenler  gibi farklı disiplinlerdenden gelen, gönülllüğün ve farkındalığın gücüne inanan bir grup insan var. Yaklaşık 1 yıl süren içerik, model ve yaklaşım hazırlıklarından sonra, dernek gönüllülük alanında savunuculuk ve güçlendirme faaliyetleri yürütmek adına kurulmuştur.

Çünkü; Farkındalık ve Gönüllülük konusunda bir kültür değişimi yaratacağımıza inanıyoruz ve gönüllülüğün savunuculuğuna, yaygınlaşmasına, görünürlüğüne destek olacak bir 

GÜÇLENDİRME girişimi olarak kendimizi konumlandırıyoruz.

Paydaşlarımız;  Özel Sektör , kamu, yerel yönetimler, okullar, STK’lar ve gönüllülerdir.

Sosyal Etki; Yaratmayı hayal ettiğimiz, tasarladığımız sosyal etki, kişi ve kurumlarda Sürdürülebilir Gönüllülük ve Farkındalık konusunda tutum ve davranış değişikliği yaratmak yönünde modeller geliştirmektir. Eğitimler, atölyeler, işbirlikleri geliştirerek topluluklar oluşturmak, birey ve ekosistem odaklı deneyim ortamları kurgulayarak, Gönüllülük alanını ve kavramını güçlendirme hedefiyle yola çıktık.

Fark Edenler Derneğinin gönüllüleri; erişilebilir ve dahil edici, geri bildirim kültürünü benimsemiş, birlikte öğrenme ve deneyimleme alanı sağlayan bir vizyona sahip, hiyerarşik olmayan ve eşit ilişkiler yapılandırabilen, birlikte üretim ve paylaşım kültürüne katkı sağlayan, dinamik, özgür, adil ve özgün kişilerdir. Gönüllüler fikir üretmek, yaygınlaştırmak, geliştirmek, kaynaklara erişimi sağlamak, uzmanlık ve yetkinliklerini toplumsal ve sosyal  fayda için seferber edecek bir ortamı birlikte yaratmak niyeti olan, vazgeçilmez paydaşlarımızdır.

Gönüllülük anlayışımız;

Herkes bir şeyleri değiştirebilmek için gizli bir güç ister.

O gizli güç gönüllülüktür ve o da tam aklımızla kalbimizin birleştiği yerdedir.

Fark Edenler Derneği;

 •             -zorunluluktan değil sorumluluktan,
 •             -tesadüfi ve bir kerelik değil  planlı,
 •             -sorunun ve çözümün içselleştirildiği,
 •             -değişim ve dönüşümün takipçisi olunan,
 •             -toplumsal faydayı kendi faydası olarak da gören,
 •             -gönüllülük sorumluluğunu taşıyan,
 •             -haklarını bilen ve koruyan

Sürdürülebilir Gönüllülük anlayışına sahip, sosyal fayda üreten,  birey ve kurumların oluşmasına ve güçlenmesine destek olur.

Sürdürülebilirlikle ilişkimiz;

 • daha bütünsel ve uzun vadeli düşünebilme önceliği,
 • yereli önemsemek ve toplumun, ekosistemin, kaynakların ortak çıkarını gözetebilmek,
 • paydaşlık ilişkileri kurabilmek,
 • sadece kendi gelişimini ve kalkınmanı değil başkalarınınkini de düşünebilmek,
 • maksimum kara odaklanmak yerine kar optimizasyonuna odaklanmak,
 • sürekli tüketim yerine üretim ve onarmaktan yana olmak,
 • düşünme şeklinde de yaşam kabiliyetlerinde de esneklik yetisini güçlendirmek,
 • değişime ayak uydurabilmek.

İlkelerimiz;

 •             -şeffaflık ve hesap verebilirlik
 •             -girişimci ve yenilikçilik
 •             -sürdürülebilir gönüllüğü savunmak ve görünür kılmak
 •             -eşitlikçilik
 •             -sürdürülebilirlik

Yol Haritamız;

 •             iç motivasyonunu, öz kaynaklarını keşfet
 •             çevrene bak, gözlem yap, anlamlandır, anla, empati kur
 •             sorunları tespit et, fikir maratonunda çözümler üret
 •             paydaşları ikna et
 •             çevreni harekete geçir projelendir, kaynak yarat, çözümü uygula

Atölyeler, eğitimler ve deneyim ortamları;

Özel Sektör çalışanları ve  gençler (lise öğrencileri)  için geliştirdiğimiz programlarda;

 • Sürdürülebilir Gönüllülük ve Farkındalık programı
 • Sanatla Fark Ediyoruz atölyeleri
 • Sporla Fark Ediyoruz uygulamaları
 • Fark Eden Mentor- Menti güçlendirme programları hayata geçiriyoruz.

Amacımız; Bu atölyeler, eğitimler, buluşmalar ile diyalog ortamları kurarak, keşif ve girişimcilik yolculukları, akran eğitimi, tasarım odaklı düşünme modelleri, haritalama araçları kullanarak bireylerin ve kurumların fikirlerini ortaya çıkartmak, problemleri görmelerini sağlamak,  çözüm için ortaklıklar kurarak, onları harekete geçirebilmek.www.farkedenler.org