Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

VİZYONUMUZ

Fırsat eşitsizliğinin olmadığı bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı ve katılımcı bir eğitim sistemi;

Eğitim sistemimizdeki niceliksel sorunlardan çok eğitimin niteliğine odaklanmış ve bunu bilimsel ve çağdaş eğitimin değerleri çerçevesinde tanımlamıştır. Bu yaklaşım ile EÇEV:

  • Çağdaş ve evrensel kültür değerleriyle donanmış
  • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı
  • Çoğulcu bir toplumda yaşamasını bilen
  • Bilimsel düşünen, sorgulayıcı
  • Kendisiyle ve yaşadığı toplumla barışık
  • Emeğe saygılı
  • Katılımcı, üretken ve demokratik yaşamı özümsemiş
  • Edindiği bilgiyi kullanabilen
  • Devamlı öğrenebilen, kendini geliştirebilen

bireylerin yetişmesine destek verir ve buna yönelik eğitim programlarını yaşama geçirerek eğitim sistemine katkıda bulunmayı amaçlar.

http://www.ecev.org.tr/