C@RMA

logo

C@rma Kasım 2014 de kurulmuş kar amacı gütmeyen bir Türk Şirketidir. C@rma kurumsal şirketlerde çalışan profesyonellere ilham vermek ve onları harekete geçirmek suretiyle Türkiye’deki STK’larla birlikte çalışmaları ve becerilerini onları desteklemek amacıyla kullanmaları için, Özel Sektör ile Sivil Toplum arasında diyalog yaratmayı amaçlar.

“Pro Bono” yu misyonumuzu gerçekleştirmekte bir araç olarak kullanmaktayız. Pro bono publico, gönüllülük esasına dayalı olarak, ödeme alınmaksızın yapılan profesyonel iş anlamına gelen Latince bir terimdir. Günümüzde hukuki alanda çok iyi bilinmekle birlikte pazarlama, iletişim, strateji, vb. alanlarda da hızla yayılmaktadır. C@rma Küresel Pro Bono Ağı’nın üyesidir.

Başladığımızdan bu yana 400’den fazla profesyonelin uzmanlıklarını kullandığı 125 proje aracılığıyla 75 Türk STK’sı destekledik.

Aynı zamanda, Haziran 2016’da, Amerika Büyükelçiliği ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası fonları aracılığıyla mültecilerin Türk ekonomisine entegre edilmesi ve finansal destek gruplarını kuvvetlendirmesi üzerine projeler geliştirmeye başladık.

www.4carma.com