Gönüllülük Alanındaki Araştırma ve Rapor Listesi

Research and Report List on Volunteerism

 1. Ulusal Gönüllülük Komitesi
  Gönüllü Motivasyon ve Teşekkür Uygulamaları Araştırma Raporu
 2. International Labour Organization
  Manuel on the Measurement of Volunteer Work
 3. John Hopkins University
  The State of Global Civil Society and Volunteering: Latest Findings From the Implementation of the UN Nonprofit Handbook
 4. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
  STÖ’ler İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi
 5. Toplum Gönüllüleri Vakfı
  TOG Etki Araştırması 2010 – Sivil Katılımın Sosyal ve Bireysel Gelişime Etkisi
 6. Toplum Gönüllüleri Vakfı
  Üniversite Gençliğinin İhtiyaçları Araştırması
 7. Toplum Gönüllüleri Vakfı
  Üniversite Öğrencilerinin İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Araştırması
 8. Toplum Gönüllüleri Vakfı
  Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi Raporu
 9. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
  Sivil Toplum İzleme Raporu – STK’larda Gönüllülük ve Gönüllülük Politikaları
 10. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
  Civil Society Monitoring Report – Volunteerism in CSO’s and Volunteerism Policies
 11. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
  Gönüllülük ve Yasal Mevzuat Bilgi Notu
 12. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
  Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Yönetici Özeti
  Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu
  Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik İnfografikleri
  Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Özel Bülteni
 13. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
  Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler
 14. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
  Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014 Yönetici Özeti
  Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014 Veri Broşürü
  Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014
 15. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
  Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Ekonomik Değeri Raporu
 16. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
  Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi 2014 Türkiye Raporu (TR)
  Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi 2014 Türkiye Raporu (ENG)
 17. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
  Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi 2015 Bölgesel Raporu (TR)
 18. Researches on Volunteerism/Gönüllülük Üzerine Çeşitli Araştırma ve Makaleler
 19. General / Genel